Vodovod in odtoki

Učinkovitost in cenovno ugodnost vodovodnih sistemov dosegamo z:

  • načrt omrežja se naredi na način, ki omogoča čim krajše razdalje vodovoda in posledično prihranek pri materialu
  • pazimo na možnost nastanka in širjenja zvoka pri uporabi, ki se mu zoperstavljamo z: izoliranimi cevmi, elastičnimi spojkami za pritrditev na nosilne stene, ustreznimi dimenzijami cevi, namestitvijo cevi na nosilne zidove in uporabo zvočno izoliranih cevi
  • uporaba cevi iz umetnih mas (Rehau, Henco, Totra ) zaradi: boljše odpornosti proti usedlinam na steni cevi, ker so tišje od litoželeznih, ker dobro prenašajo visoke temperature (tudi do 110 stopinj) in ker imajo dolgo življenjsko dobo
  • v primeru velike količine netopnih delcev v vodi, zagotavljamo kakovostno pitno vodo in nemoteno delovanje instalacij z vgradnjo filtra ob vstopu v hišno instalacijo.

Učinkovitost in cenovno ugodnost odtočnih sistemov dosegamo z:

  • čim manjšo razdaljo zbiralnih vodovodov in priključka do navpičnega voda, kar zmanjšuje možnost zastajanja odtokov
  • uporabo dimenzij cevi in načina spajanja, ki omogoča enostavno čiščenje
  • uporabo cevi, ki so obstojne pri večji temperaturi in hkrati odporne tudi proti koroziji ter kemikalijam (Mr. Muscolo)
  • instalacijo smradnih zapor na vsakem elementu-odtoku
  • s pravilno postavitvijo in dimenzioniranjem odtočnih cevi, ki ne motijo delovanje smradne zapore (sifona).