Čiščenje odtokov in kanalizacije

Čiščenje in odmaševanje ODTOKOV ter KANALIZACIJE:

kuhinjski odtoki
kopalniški odtoki
WC-ji
umivalniki
tuš kabine
odtoki pralnih in pomivalnih strojev
vertikale
horizontalna kanalizacija
hišni priključki, odvodne cevi do javne kanalizacije
ostalo odvodnjavanje: drenaže, odtoki s teras, kanalete itd.

Pregled odtokov in kanalizacije s kamero

Za pregledovanje in snemanje kanalov (cevi) imamo na razpolago več vrst samohodnih in potisnih kamer, s katerimi izvajamo preglede:

javnih kanalizacij,
novo izgrajenih kanalizacijskih cevovodov pred prevzemom v obratovanje,
meteornih kanalov,
hišnih odtočnih cevi,
vertikalnih cevi v večstanovanjskih hišah (blokih),
vseh vrst odtočnih cevi,
iskanje mest puščanj in stanja cevi.

Pregledujemo lahko cevovode premera od 30 do 1000 mm.

Vsi podatki se shranjujejo in arhivirajo kot video zapis z opisom, katere vam lahko posredujemo na zgoščenki (CD-ju), ali prenesemo na USB ključ.